VÄLKOMMEN

Försommarbilder på älgar i Vissefjärda ÄSO

AKTUELLT

NYTT 1/9-2021

Årsmöte för Vissefjärda ÄSO sker den 21 september kl: 18.30 i Bromboda bygdegård.

Föreläsning av Birger Fransson om etik, jakt och hundanvändning.

http://www.birgerseftersok.com

Underlag för mötet finns under Områdesinfo-Förslag till beslut. Ni kan rotera dokumenten om ni vill läsa dem på datorn, annars går de skriva ut.

Nu har vi fått beslut om skötselplan för kronhjort.
Finns under Kronviltjakt.

Nya etiska regler från Jägarförbundet finns nu under Jaktlag- Etiska regler, tag gärna del av dessa.  Tag även del av nedanstående länk:

Paragraf 40c

Hemsidan fungerar bäst i Google Chrome.

Länk till: Viltdata

Mvh Styrelsen Vissefjärda ÄSO