VÄLKOMMEN

Bilder från jaktlag i Vissefjärda ÄSO

AKTUELLT

NYTT 20/04-2022

INBJUDAN till föreläsning den 17 maj om förvaltning av dov- och kronhjort. Vissefjärda föreningshus kl: 18.30. Se inbjudan under Övrigt.

Tack för väl genomförd älgjakt. Slutresultatet mot planen blev 50 % tjur, 50% hondjur och 53 % kalv av totalen..

Ni kan slutrapportera er älgjakt i Viltdata, övrigt vilt kan ni vänta med att slutrapportera till 30 juni 2022.

Protokoll från vårmötet finns på hemsidan under Protokoll 2022, ett viktigt beslut som togs på mötet är att vi bestämde att älgjakten 2022 kommer att starta Lördagen den 15 oktober 2022.

Älgjakten 2021:

Alla vuxna älgar blev skjutna (32 st).

36 kalvar skjutna dvs 53% av totalen

 (målet nått med minst 50% kalv)

Fyra kronhjortskalvar är skjutna så i kronhjortsplanen blev det kvar: 

2 hjortar, 2 hindar och kalvarna blev fullskjutna.

Paragraf 40c

Hemsidan fungerar bäst i Google Chrome.

Länk till: Viltdata

Mvh Styrelsen Vissefjärda ÄSO