VÄLKOMMEN

Bilder från jaktlag i Vissefjärda ÄSO

AKTUELLT

NYTT 01/02-2024 kl: 20.00
Nu är älgjakten över, resultatet finns nedan. Tack för en väl genomförd jakt!
Det är dags att slutrapportera älgjakten i viltdata, INNAN ni gör det se till att ålder, slaktvikt, antal taggar, med mera är inlagt på varje älg.
Det är också dags att betala in jaktlagsavgift 300 kr och fällavgift för de älgar ni fällt. 1000 kr per vuxen och 100 kr per kalv.
Underlaget för ert jaktlag samt bank-gironummer finns under Jaktlag-Avgifter. Inbetalning skall ske senast den 15 februari 2024.

Kronviltsjakten pågår till den 29 februari och beslutades på vårmötet.
Under februari är endast hind och kalv lovliga och de får ej jagas med hund.

Resultat älgjakten 23/24
Kalvgruppen: 0 skjutna kalvar
Grupp 1: 8 st Kalvar skjutna
Grupp 2: 13 Kalvar skjutna
Grupp 3: 7 Kalvar skjutna
4 kalvar blev ej skjutna

Vuxna 
Grupp 1: 2 tjurar, 3 hondjur
Grupp 2: 4 tjurar, 3 hondjur
Grupp 3: 10 tjurar, 2 hondjur 
2 hondjur blev ej skjutna.

Skicka gärna lite bilder om ni har några bra från jakten så vi kan förgylla hemsidan med lite nytt!

Skitjakt!

Vissefjärda ÄSO är ett skötselområde för kronvilt, jakten börjar den 16 augusti.
Regler för detta finns under fliken Kronvilt.
Från 1 oktober kan hind och kalv jagas med hund och från och med den 8 oktober är handjuren också lovliga.
Kronviltet är lovliga till den 29 februari (endast hind och kalv i februari och de får ej jagas med hund).
Skjuter ni ett kronvilt skall detta också rapporteras in, se info under Kronvilt.

Paragraf 40c

Hemsidan fungerar bäst i Google Chrome.

Länk till: Viltdata

Mvh Styrelsen Vissefjärda ÄSO