Tilldelning
2022-2023

Kvar på tilldelning:

Hjort: 0 nu fredad  ( 1 skjuten)

Hind: 1      ( 2 skjutna)
Kalv:  3.     (1 skjuten)