Tilldelning
2022-2023

Kvar på tilldelning:

Hjort: 1  ( 1 skjuten)

Hind: 2
Kalv:  4